Hakkında

Hakkında

Ödül fikri ilk olarak 2 Mayıs 2017’de İlim Yayma Vakıf mensubu 50 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Vakıf yönetiminin Türkiye’nin en saygın Akademik Ödülü’ne ilişkin çalışma yapılması talebiyle gündeme gelmiştir. İlk aşamada Vakıf mensubu 18 akademisyenin iştirakiyle oluşturulan İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu bünyesinde Ödül için çalışmalara başlanmıştır.

Akademik Danışma Kurulu’nun çalışmaları 10 Ekim 2018’de 14 akademisyen, iş insanı ve iletişim uzmanının katılımıyla oluşturulan İlim Yayma Ödülleri Komisyonu bünyesinde sürdürülmüştür. Bu süreçte, mevcut akademik ödül programlarının alanları, başvuru süreçleri, değerlendirme kriterleri ve takdim şekilleri gibi tüm ayrıntılar büyük bir titizlikle incelenmiştir.
Tüm bu çalışmalar sonucunda oluşturulan taslak çerçevenin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, rektör, akademisyen, iş insanı, bürokrat, STK temsilcileri ve iletişimcilerden müteşekkil 80 kişinin katılımıyla 9-10 Şubat 2019 tarihinde iki günlük “Ortak Akıl Konferansı” düzenlenmiştir.

Farklı alanlardan akademisyen, iş insanı, iletişim uzmanı 30 kişilik ekibin 2 yıllık çalışmalarından elde edilen sonuçların analiziyle, Türkiye’deki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi, milli sorunlara çözüm üretebilecek imkân ve kabiliyetlerin geliştirilmesine öncü olacak evrensel nitelikteki bilimsel çalışmaları gerçekleştirenlerin Büyük Ödül, Sosyal Bilimler, ile Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimler olmak üzere üç kategoride taltif edilmesi kararlaştırılmıştır.

İlki Aralık 2019’da gerçekleştirilen İlim Yayma Ödülleri, alanında Türkiye’nin en saygın ve prestijli “Akademik Ödülü” hedefiyle 2 yılda bir düzenlenecektir. İlerleyen yıllarda Uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesi, İlim Yayma Ödülleri’nin hedeflerindendir.

Amaç

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının ve toplumsal refahının sağlanmasında yerli ve milli imkanların yaygınlaştırılmasını, evrensel nitelikte bilginin üretilmesini, kıymetlendirilmesini ve topluma kazandırılmasını teşvik etmek amacıyla bilimsel çalışmaları öne çıkarmak ve kişileri taltif etmek amaçlanmaktadır

Hedef

Ülkemizin bilim alanında öncü olması için, kadim medeniyet birikiminden ilham alarak nitelikli bilimsel çalışmaların ve bilim insanlarının çoğalmasının sağlanması hedeflenmektedir.