Kategoriler

Kategoriler Icon
Büyük Ödül Kategorisi

Başvurular içinden veya dışarıdan tarama yoluyla İlim Yayma Ödülleri kurullarınca önerilecek çalışmalar içerisinden seçilecek ödüldür. Büyük Ödül kapsamında akademisyen olma zorunluluğu bulunmamaktadır. İlme katkı sağlayan herkes aday gösterilebilir.

Kategoriler Icon
Mühendislik, Doğa ve
Sağlık Bilimleri Kategorisi

Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri alanında çalışmalarda bulunan akademisyenler arasından aday gösterilen veya yapılan başvurular içinden seçilecektir.

Kategoriler Icon
Sosyal Bilimler Kategorisi

Sosyal Bilimler alanında çalışmalarda bulunan akademisyenler arasından aday gösterilen veya yapılan başvurular içinden seçilecektir.