Onur Kurulu

Bilim Kurulu’nun detaylı inceleme ve değerlendirmelerinin sonrasında eserlerin son değerlendirmesini yapmak ve eserleri kategorilerine göre sıralamak Onur Kurulu’nun temel sorumluluğudur. Ayrıca Onur Kurulu üyeleri tüm ödül kategorilerine aday gösterebilir.

+
Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan
+
Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ
+
Prof. Dr. Alev Erkilet
+
Prof. Dr. Banu Onaral
+
Prof. Dr. Erol Özvar
+
Prof. Dr. Fikrettin Şahin
+
Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar
+
Prof. Dr. Haluk Görgün
+
Prof. Dr. Hasan Mandal
+
Prof. Dr. İdris Sarısoy
+
Prof. Dr. İlhan İlkılıç
+
Prof Dr. İsmail Küçük
+
Prof. Dr. Mehmet Asutay
+
Prof. Dr. M. Nizamettin Erduran
+
Prof. Dr. Muzaffer Şeker
+
Prof. Dr. Mürteza Bedir
+
Nail Olpak
+
Prof. Dr. Ramazan Evren
+
Prof. Dr. Sadettin Ökten
+
Prof. Dr. Talip Alp
+
Prof. Dr. Yusuf Tekin