2021 Ödüller

Prof. Dr. Zekai ŞEN

Büyük Ödül

Ödül Aldığı Konu: “Innovative Trend Analysis (ITA) yaklaşımı; küresel ısınmanın birçok hidrolojik/meteorolojik olaylar üzerinde istenmeyen sonuçlarını analiz etmekte herhangi bir kabule gerek duymadan bütün zaman dizilerine uygulanabilir olmasıyla ödüllendirilmiştir. Yöntemin bu üstünlüğünden faydalanan birçok yerli ve yabancı araştırmacı ITA yaklaşımını yüzlerce çalışmada tatbik etmiştir.

Prof. Dr. Mustafa SOYLAK

Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü

Ödül Aldığı Konu: Çok duvarlı karbon nanotüplerin ağır metal iyonlarının katı faz kullanıldığı çalışmasıyla ödüllendirilmiştir. Bu çalışma ile son 25 yıldır dünya ve ülkemiz için büyük önem taşıyan yeşil ve çevre dostu proseslerin önemli bir uygulama alanı olan ayırma ve zenginleştirme yöntemlerini geliştirmiştir. Geliştirdiği basit ve ekonomik ayırma yöntemleri dünya literatürüne önemli kazanımlar sağlamıştır.

Doç. Dr. Hümeyra ÖZTURAN

Sosyal Bilimler Ödülü

Ödül Aldığı Konu: “Êthostan Ahlâka: Antik Yunan Ahlâk Literatürünün İslâm Dünyasına İntikali ve Alımlanışı” başlıklı kitap çalışmasıyla Yunanca ve Arapça metinleri karşılaştırmak suretiyle ahlâkî kavram, teori ve yaklaşımların antik dünyadan İslâm dünyasına aktarımını ve söz konusu birikimin İslâm düşünürlerince yorumlanışı ve yeniden inşasını konu edinerek ödüllendirilmiştir.

Fotoğraf Galerisi

Videolar